Ирина Василева Ковачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100542810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" №48 Телефон: (0885) 342456

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 03.4.2012 г.

Печат   Имейл