Ирина Бранкова Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000300510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Граф Игнатиев" 36, партер Телефон: (02) 9812762

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №50 / 06.12.2000 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2013г.

Печат   Имейл