Ирен Стоянова Ангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100322610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 33
Телефон: (02) 9874302
Статус:
Дата на първоначално вписване: 30.1.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 16.1.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 16.1.2004 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.09.2008 г.

Печат   Имейл