Ирена Костадинова Жечева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400533710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. Дружба, бл. 259, вх. А, ет. 6, ап. 18 Телефон: (0876) 447775

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 29.11.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 19.11.2012 г.

Печат   Имейл