Инна Петрова Бенева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000179210
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Гоце Делчев", бл. 236, вх. 5, ет. 3, ап. 79
Телефон: (02) 8586194
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 28.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 28.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 28.1.1993 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 12.01.2007 г. до 12.01.2008 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.12.2007 г. до 18.12.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 30.09.2008 г. до 30.09.2009 г.

Печат   Имейл