fbpx

Илко Димитров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300460410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Хан Крум" №3-А, ет. 1, ап. 2.
Телефон: (02) 9818664
Факс: (02) 9818664
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 10.2.2009 г.