Илия Петров Воденичаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000574410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Сердика" №23. Телефон: (02) 9836787

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №36 / 12.11.2013 г.

Печат   Имейл