Илия Методиев Русев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400403110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; бул. "Витоша" № 1 - А, ет. 2, кант. 240. Телефон: (088) 7129151

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 07.2.2006 г.

Печат   Имейл