Илия Кръстев Гергов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600014310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ангел Кънчев" 22
Телефон: (02) 9803938
Факс: (02) 9803938
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.1.1983 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №13 / 29.10.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №71284 / 10.11.1982 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2007 г.

Печат   Имейл