Илия Крумов Ризов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500083210
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Д. Белишки", бл. 4, ап. 60
Телефон: (02) 8596124
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2010 г.

Печат   Имейл