Илия Иванов Тутев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000372810
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Македония" 18, ет. 1
Телефон: (02) 9548764
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 24.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 24.12.1992 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 04.01.2007 г. до 04.01.2009 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 08.05.2007 г. до 08.05.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 28.11.2008 г.

Печат   Имейл