Илия Борисов Дунов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000268410
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 42, вх. А, ет. 4
Телефон: (02) 8528516
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 03.12.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.05.2010г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 14.05.2010 г.

Печат   Имейл