Илия Асенов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900098110
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; бул. "България" 1
Телефон: (0723) 66176
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 20.10.1999 г.

Печат   Имейл