Илия Антонов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400150310
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Кр. Поляна" 3, бл. 331Б, вх. А, ет. 9, ап. 34
Телефон: (02) 8280343
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 27.10.1992 г.

Печат   Имейл