Илиян Тодоров Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200377210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Арсеналски" 11, ет. 6
Телефон: (02) 8665021
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №176 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл