Илиян Крумов Кунчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700168910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Солунска" 6, ет. 2
Телефон: (088) 7518149
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 13.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.12.2006 г.

Печат   Имейл