Илиян Илиев Мазев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600028910
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" №14, ет. 1, кантора 4.
Телефон: (088) 2066227
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 04.11.1998 г.

Печат   Имейл