Илиян Божидаров Ценов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100350910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Луи Леже" 2А, ет. 3
Телефон: (02) 9861512
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 12.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.08.2006 г.

Печат   Имейл