Илиана Венциславова Кирова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000302410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 42, ет. 3
Телефон: (02) 9878724
Факс: (02) 9879529
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №34 / 09.6.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.06.2006 г.

Печат   Имейл