Илиана Валентинова Станкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000151910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 16-20
Телефон: (089) 9991209
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №102 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 18.09.2007 г.

Печат   Имейл