Игнат Владимиров Милев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000214710
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" 119 Телефон: (02) 8315894

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 15.9.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.05.2013 г.

Печат   Имейл