Иво Иванов Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000512910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Гургулят" №14. Телефон: (02) 9892478

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.3.2011 г.

Печат   Имейл