Иво Димитров Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1100281110
Колегия: София
Адрес: 2030; област: Софийска; община: Костенец; град: гр. Костенец; ул. "Мургаш" 24
Телефон: (0887) 646223
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 22.11.2001 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: Изборна длъжност - избран за кмет на община Костенец. от 13.11.2007 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.12.2011 г.

Печат   Имейл