fbpx

Ивиян Христов Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900036910
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Златен рог" №22, ет. 10, офис 26
Телефон: (02) 9624071
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 17.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 17.5.1995 г.