Ивета Пламенова Стойчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600573010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" №56, ет. 3. Телефон: (02) 9331070

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №29 / 24.9.2013 г.

Печат   Имейл