Ивелина Първанова Банкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400575510
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Ал. Стамболийски" №103, ет. 6. Телефон: (02) 8023300

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.

Печат   Имейл