Ивелина Бенкова Чавдарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000463910
Колегия: София
Адрес: 1202; област: Софийска; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" № 159, ап. 1
Телефон: (02) 9836484
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.3.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 21.1.2009 г.

Печат   Имейл