Ива Иванова Пройнова-Константинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600115110
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" 39, ап. 12
Телефон: (02) 9547177
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №24 / 30.12.1986 г.

Печат   Имейл