Иван Чавдаров Донков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500519710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Княз Александър I №10, вх. "А" , ет. 3.
Телефон: (0886) 547282
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.5.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 17.5.2011 г.

Печат   Имейл