Иван Цветилов Налбантов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700019310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Княз Дондуков" 31
Телефон: (02) 9892124
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 22.12.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 23.02.2010 г.

Печат   Имейл