Иван Христов Антов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400502010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Аксаков" № 7 А
Телефон: (02) 9801251
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 29.11.2010 г.

Печат   Имейл