Иван Стойчев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200217510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 2, ст. 205
Телефон: (02) 9884515
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 31.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 17.3.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2010 г.

Печат   Имейл