Иван Славчев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200407510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Княз Борис І" № 75 Телефон: (02) 9882231

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 10.07.2009 г. до 10.07.2010 г.

Печат   Имейл