Иван Пройнов Митев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700212910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Генерал Паренсов" 24А
Телефон: (02) 9898964
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.2.1957 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 29.1.1957 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 12.12.2011 г.

Печат   Имейл