Иван Петров Райков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600315910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Белчев" 10, вх. Б
Телефон: (02) 9807118
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.5.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 21.04.2007 г.

Печат   Имейл