Иван Петков Мангачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600403610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София-град; община: Столична; град: гр София; бул. "Македония" № 9А, ет. 2, ап. 5
Телефон: (089) 8232665
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 31.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 07.3.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2006 г.

Печат   Имейл