Иван Петков Гинов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100221810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 225-б
Телефон: (02) 9867852
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 29.9.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 03.02.2011 г.

Печат   Имейл