Иван Панталеев Ковачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800380110
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Красно село", бл. 186, ап. 39
Телефон: (02) 8555396
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №33 / 03.12.1997 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.05.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 08.07.2008 г. до 08.07.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 19.12.2008 г. до 19.03.2010 г.

Печат   Имейл