Иван Панайотов Янев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000232210
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" № 8, ет. 2, ап. 207
Телефон: (02) 9817301
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 02.10.2002 г.

Печат   Имейл