Иван Николов Татарчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000259110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ген. Гурко" 52
Телефон: (02) 9878697
Факс: (02) 9861878
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 22.4.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 22.4.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 24.12.2008 г.

Печат   Имейл