Иван Николов Рачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000106510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Св. Иван Рилски" 6, ет. 3
Телефон: (02) 9520242
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 27.5.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 31.08.2007 г.

Печат   Имейл