Иван Николов Мургин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000168010
Колегия: София
Адрес: 1231; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Надежда-6", бл. 632, вх. Д, ет. 5, ап. 18
Телефон: (02) 9346230
Статус:
Дата на първоначално вписване: 30.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 09.11.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.08.2010г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.06.2011 г.

Печат   Имейл