fbpx

Иван Николов Драганов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500330310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Дегейтър 4, бл. 1, ап. 23 Телефон: (02) 723572

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.12.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №8 / 28.5.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1199 / 20.6.1980 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.12.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.03.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 14.01.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 28.01.2010 г. до 28.01.2013 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.02.2012г.
Наказание: Порицание наложено на 30.05.2012г.
Наказание: Порицание наложено на 03.10.2012г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2012 г. до 20.12.2015 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 07.06.2013 г. до 07.09.2013 г.