fbpx

Иван Николаев Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300144710
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Патриарх Евтимий" 75, ап. 12
Телефон: (089) 9835053
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №71 / 07.4.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.12.2005 г.