Иван Митев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300397410
Колегия: София
Адрес: 1729; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост 1А", бл. 507, вх. 2, ет. 2, ап. 41 Телефон: (02) 8764638

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 04.3.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 22.02.2013 г.

Печат   Имейл