Иван Марков Марков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000172810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Борово", бл. 229, ап. 83
Телефон: (088) 7891341
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.1.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 17.1.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 17.1.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.11.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 11.11.2008г.

Печат   Имейл