Иван Маринов Вълчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900271210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 1, к-ра 134 Телефон: (02) 9890032

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.4.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №3 / 15.2.1991 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.07.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл