Иван Маринов Балабанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100391210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 5
Телефон: (02) 9879021
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.2.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 29.12.1980 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2007 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 18.01.2009 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 19.01.2009 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 29.08.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 30.08.2009 г.

Печат   Имейл