Иван Любенов Хаджиков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700142710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Граф Игнатиев" №44, вх. "А" , ет. 1, ап. 3. Телефон: (087) 6489824

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 01.10.2003 г.

Печат   Имейл