Иван Любенов Кабакчиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900290210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 147
Телефон: (088) 9641515
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 24.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 24.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 05.07.2011 г.

Печат   Имейл